Основні показники рентабельності: формули

Робота будь-якої компанії потребує постійної оцінці. Це дає можливість визначити слабкі і сильні риси організації фінансової, інвестиційної та операційної діяльності. Для цього аналітики застосовують безліч методик. Дуже важливе місце в системі оцінки займають показники рентабельності, формули визначення яких дозволять оцінити доцільність функціонування підприємства. Даний підхід передбачає дослідити кілька показників. Це дозволить всебічно поглянути на стан фінансової організації. Щоб правильно розуміти показники рентабельності, слід вивчити суть їх формул розрахунку.

Поняття рентабельності

Щоб оцінити показник прибутку, яку підприємство отримало у звітному періоді, недостатньо просто проаналізувати його динаміку. Показники рентабельності формулиАдже він може збільшуватися, але при цьому будуть рости і витрати, і вартість виробничих фондів. Розраховуючи за допомогою формул показник рентабельності по балансу, можна буде виявити, в якому періоді сума основного капіталу та оборотних коштів була меншою при зростанні прибутку.

Показники рентабельності, формули яких будуть розглянуті далі, дозволяють оцінити відносні показники ефективності діяльності компанії. Це можливо зробити шляхом порівняння кількості витрат і їх віддачі протягом операційного періоду.

Рентабельність - це прибутковість (прибутковість) підприємства. Один з найважливіших показників для аналітиків, інвесторів і керівництва. Щоб зрозуміти, як ефективно спрацювала компанія в аналізованому періоді в розрізі різних сфер її діяльності, застосовують формули основних показників рентабельності.

Методика

Щоб оцінити ефективність діяльності компанії, аналітик повинен співвіднести прибуток з ресурсами, які її сформували. Показники рентабельності підприємства, формули яких застосовуються в методиці, можуть виражатися в прибутку, яку несе в собі вся продукція, або ж в одиниці вкладеного в неї капіталу.Показники рентабельності підприємства формули

Залежно від того, який вид прибутку порівнюється з певними ресурсами компанії, розрізняють і типи оцінки. Самих часто вживаних з них всього 4 коефіцієнта:

  • активів;
  • продажів;
  • прямих витрат;
  • загальної діяльності.

Також можна аналізувати показники рентабельності свого капіталу.

Рентабельність активів

Показники рентабельності, формули по балансу яких надають можливість зробити оцінку ефективності використання капіталу, розраховуються в обов'язковому порядку. Це основні виробничі показники. Показники рентабельності формули розрахункуЦей підхід оцінює розумність рішень керівництва в області інвестованого капіталу. Тут розглядається кількість валюти балансу. Щоб зрозуміти правильність її структури, використовують інші прийоми проведення аналітичної оцінки.

Для розрахунку буде необхідно розглянути дані бухгалтерської звітності підприємства, такі як форма № 1 під назвою «Баланс» і форма № 2, яка іменується «Звіт про прибутки і збитки».

Формула рентабельності активів має такий вираз:

РА = ЧП / (ВБнп + ВБкп) / 2, де ЧП - чистий збиток або прибуток, ВБнп, ВБкп - валюта балансу на початку і наприкінці звітного періоду.

Рентабельність продажів

Формула показника рентабельності продажів також виступає важливим чинником при вивченні ефективності діяльності компанії. Показники рентабельності формули по балансу

Він дозволяє оцінити, яку величину прибутку заробляє організація з кожної одиниці реалізованої продукції.

Показники рентабельності продажів, формула яких представлена нижче, дозволять зрозуміти, скільки коштів може залишити собі підприємство після фінансування собівартості готової продукції, оплати податків і відсотків за кредитними зобов'язаннями. Цей підхід показує рентабельність випуску, дозволяє зважити його частку в продажах.

Формула рентабельності продажів:

РП = ПП / ВР, де ЧП - чистий збиток або прибуток, ВР - дохід від реалізації.

Рентабельність прямих витрат

Наступною сходинкою аналізу виступає рентабельність прямих витрат. Він дозволяє оцінити, яку віддачу приносить загальний капітал компанії, яким вона володіє. Основні показники рентабельності формулиТ. е. Це гарна можливість оцінити і зробити висновки про те кількості прибутку, який залишається у компанії при організації випуску і реалізації продукції.

Показники рентабельності, формули розрахунку яких будуть розглянуті далі, представлять дані про доцільність використання капіталу і покажуть, яка кількість ресурсів витратило підприємство отримання чистого прибутку.

Формула має такий вигляд:

РПЗ = ЧП / С, де ЧП - чистий збиток або прибуток, С - собівартість.

Також можна замість показника чистого прибутку розглянути у формулі дохід від реалізації, валовий дохід і т. Д. Все залежить від цілей, поставлених перед фінансовим аналітиком.

Рентабельність спільної діяльності

Найпростішим способом оцінити прибутковість компанії в звітному періоді є розрахунок рентабельності діяльності підприємства. Формула буде представлена далі. Щоб зрозуміти сутність цього методу, слід вникнути в суть порівнюваних статей форми № 2.

Це дуже важливий підхід в системі, яку формують основні показники рентабельності. Формули для визначення загальної прибутковості компанії порівнюють кількість прибутку до сплати податків та виручку від реалізації товарів у звітному періоді. Вона виглядає так:

РІД = ПН / ВР, де ПН - прибуток (збиток), яку отримала компанія до сплати своїх податкових зобов'язань, ВР - виручка (дохід) від реалізації.

Рентабельність власних пасивів

Дуже важливим як для інвесторів, так і для керівників компанії є визначення рентабельності свого капіталу. Показники рентабельності продажів формулиВін показує, який прибуток отримують власники та інвестори з одиниці вкладеного в діяльність їх компанії капіталу. Формула така:

РСК = ВР / (ВБнп + ВБкп) / 2, де ВР - величина виробництва, ВБнп, ВБкп - валюта балансу на початку і наприкінці розглянутого періоду.

Рентабельність власних джерел фінансування компанії більш повно може описати формула Дюпона. Вона може бути виражена так:

РСК = ПП / ВР - ВР / ВБ - СБ / СК, де ЧП - чистий збиток або прибуток-СБ - сума активів- ВР - виручка (дохід) від реалізації- СК - власні пасиви.

Що слід враховувати

Показники рентабельності, формули яких були представлені вище, припускають враховувати ще ряд аспектів.

  • Час аналізу. Представлена методика не враховує віддачу в перспективі від користування довгостроковими інвестиціями. Краще оцінювати коефіцієнти в динаміці.
  • Неспівмірність грошових одиниць. Прибуток відображає результати поточної діяльності, а капітал (баланс) складався роками. Для точності проведення оцінки слід враховувати ринкову вартість активів компанії.
  • Висока рентабельність може бути досягнута при значному збільшенні ризику. Тому необхідно розрахувати ряд супутніх показників (фінансовий, операційний важіль, структуру поточних витрат і фінансову стійкість).

Показники рентабельності, формули яких були представлені в розрізі кількох аспектів оцінки, дозволяють зробити висновок про доцільність роботи компанії. Порівнюючи кількість витрат з величиною отриманих завдяки їм результатами, можна зрозуміти, прибутково підприємство або ж діяльність управлінців була неефективною в аналізованому періоді. Враховуючи ряд об'єктивних аспектів при проведенні подібного дослідження, аналітики отримують досить точні результати. Висновки, які робляться на основі проведених розрахунків, здатні поліпшити стан діяльності кожної організації.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Основні показники рентабельності: формули