Як розрахувати середню чисельність працівників: приклади. Порядок, особливості розрахунку та рекомендації

В організаціях трудяться співробітники основного складу, особи, влаштовані за договорами цивільно-правового характеру, сумісники. Під час здачі статистичної звітності бухгалтеру необхідно зробити розрахунок середньої чисельності працівників підприємства (СРЧ) і окремо відобразити всі категорії працевлаштованих осіб. Детальніше про те, як це зробити, читайте далі.

Навіщо це потрібно

Розрахунок середньої чисельності працівників проводиться в ситуаціях, коли необхідно визначити:

Чи має підприємство право на «спрощенку»

На спрощеній системі оподаткування перебувають фірми, СРЧ яких складає не більше 100 чол.

Повинна організація перейти на загальний режим оподаткування

Якщо протягом звітного періоду СРЧ перевищила 100 чоловік, підприємство не має право використовувати "спрощенку"

Єдиний податок до сплати

Сума податку розраховується шляхом перемноження базової прибутковості на СРЧ і коефіцієнти

Як заповнити форму № П-4

У розділі 2 форми вказується СРЧ

Чи відноситься підприємство до суб'єктів малого підприємництва

Один з показників - чисельність робітників

Не варто плутати даний показник зі середньоспискової чисельністю. Вона розраховується:

 • при заповненні річної статистичної форми;
 • при поданні податкових декларацій;
 • у випадках, коли підприємство звільнено від сплати ЄСП з сум не більше ста тисяч рублів протягом поточного періоду;
 • при застосуванні спеціальних ставок податків організаціями, які здійснюють діяльність у сфері ІТ;
 • при розрахунку частки прибутку відокремлених підрозділів, окремих представництв;
 • при з'ясуванні права на використання ССО;
 • у разі звільнення від податку на майно;
 • при заповненні форми № 4 «Відомість ФСС»;
 • при заповненні звіту за добровільним внескам окремих категорій страхувальників.

як розрахувати середню чисельність працівників

Зовнішні сумісники

Як розрахувати середню чисельність працівників, які трудяться неповний день? Існують дві методики: прямий і спрощений розрахунок. У рамках першого визначається загальна кількість днів роботи, розподілом числа годин у місяці на тривалість доби. Останній показник залежить від тривалості тижні. СРЧ за місяць - це приватне від співвідношення кількості відпрацьованих днів і числа працевлаштованих осіб.

При використанні схеми спрощеного розрахунку робочий час сумісників ділиться на тривалість дня. Потім отримане значення перемножується на число діб у місяці. Підсумковий результат ділиться на число днів роботи в періоді.

порядок розрахунку середньої чисельності працівників

Неповнолітні співробітники, інваліди І та ІІ гр. не відносяться до сумісникам, оскільки для них законодавчо передбачений неповний день роботи. Кількість таких працевлаштованих осіб враховується в основному складі. Розрахунок середньої чисельності працівників, приклади якого будуть представлені далі, не включає час відпусток, простоїв, хвороби, участі у страйках, у тому числі з вини інших осіб.

Іванов відпрацював в організації 20 діб по 4:00, Петров - 18 днів по 5:00, Сидоров - 21 день по 4,5 години. У звітному періоді було 20 робочих діб. Середня кількість тимчасових співробітників становить:

 • прямий рахунок: [(20 х 4 + 18 х 5 + 21 х 4,5): 8]: 20 = 1,65 чол .;
 • спрощена схема: (4: 8) х 20 + (5: 8) х 18 + (4,5: 8) х 21 = 1,65 чол.

Приклад 1

У ЗАТ трудяться 4 зовнішніх сумісника. Дані про працевлаштованих особах представлені в таблиці далі. Тривалість робочого дня - 8:00. У січні було відпрацьовано 17 днів. Розрахуємо, скільки сумісників трудиться в організації за спрощеною методикою.

Співробітник

Неповний час за добу, чол. / Год

Кількість відпрацьованих доби в періоді

Іванова Н. Л.

4

17

Петрова Д. Ю.

8

8

Сидорова Р. О.

3

17

Альохіна Н. Д.

2,5

17

 • Іванова: 4: 8 = 0,5 чол .;
 • Петрова: 8: 8 = 1 чол .;
 • Сидорова: 3: 8 = 0,38 чол .;
 • Альохіна Н. Д .: 2,5: 8 = 0,31 чол.

Визначимо кількість відпрацьованих людино-днів:

 • 0,5 х 17 + 1 х 8 + 0,38 х 17 + 0,31 х 17 = 28,23.

Як розрахувати середню чисельність працівників, трудящих неповний час? Це робиться таким чином:

 • 28,23: 17 = 1,66 чол.

розрахунок середньої чисельності працівників приклади

Особи, які працюють за цивільно-правовими договорами

Порядок розрахунку середньої чисельності працівників такий же, як і в попередньому прикладі. Такі співробітники ураховуються як цілі одиниці. СРЧ визначається шляхом додавання аналогічних показників за всі періоди і ділення суми на кількість місяців. З розрахунку виключаються:

 • ВП без утворення юрособи;
 • співробітники, з якими у організації немає договорів;
 • особи, з якими укладені договори на передачу майнових прав.

У неробочі дні застосовується значення показника за попередню добу.

Приклад 2

Доповнимо умови попередньої задачі. У січня 2015 року підприємство уклало з трьома співробітниками договору:

 • З 09.01 по 26.01 - з Старнно І. І.
 • З 10.01 по 28.02 - з Алексєєвим Н. Р.
 • З 12.01 до 31.03 - з Ілюшечкин Р. О.

Дата

СРЧ, чол.

З 1 січня по 8 січня - неробочі дні

0

09.01

1

10.01

2

11.01

2

12.01

3

13.01-28.01

по 3

29.01-31.01

по 2

РАЗОМ

62

Як розрахувати середню чисельність працівників?

У січні 31 к. Д. Всього в організації працевлаштовано 62 підрядних працівника. СРЧ становить: 62: 31 = 2 чол.

Приклад 3

Організація уклала цивільно-правові договори в жовтня 2014 року з трьома співробітниками на періоди:

 • з 02 по 15 жовтня;
 • з 09 по 20 жовтня;
 • з 17 по 29 жовтня.

У місяці 31 к. Д. Як розрахувати середня чисельність працівників за звітний місяць?

 • 01.1: 0 раб.
 • 02.10-08.10: 1 х 7 = 7 роб. (у вихідні дні застосовується значення показника за попередні робочі добу, тобто 1).
 • 09.10-15.10: 2 х 7 = 14 роб.
 • 16.10: 1 раб.
 • 17.10-21.10: 2 х 5 = 10 роб.
 • 22.10-29.10: 8 раб.

РАЗОМ: 7 + 14 + 1 + 10 + 8 = 40 роб.

Як розрахувати середню чисельність працівників? Потрібно розділити середнє число працевлаштованих осіб на кількість діб у місяці: 40: 31 = 1,29 чол.

Точність розрахунків

У процесі калькуляції може виникнути ситуація, коли деякі дані мають дробові значення. Щоб не спотворювати результати звітності, краще їх не округляти. Винятком є випадки, коли отримані результати в подальших розрахунках брати участь не будуть. Наприклад, у випадках, коли бухгалтерії просто потрібно дізнатися середня кількість працевлаштованих осіб.

розрахунок середньої чисельності працівників підприємства

Розрахунок чисельності робітників

Дані про середню кількість працівників використовуються органами статистики для відображення числа працевлаштованих осіб територіями і сферам економіки. Дані юридичних осіб та їх підрозділів збираються за єдиною методикою. У звітності окремо виділяється середньооблікова кількість працевлаштованих співробітників, число сумісників і осіб, які працюють за договорами.

Загальна формула має наступний вигляд:

 • Середнє у робочих = середньооблікова кількість співробітників + середня кількість сумісників + середня кількість осіб, які працюють за цивільно-правовим актам.

Приклад 4

Доповнимо умови задачі № 2. Припустимо, що середньооблікова кількість працевлаштованих осіб склало 52,3 чол в січні 2015 року. Як розрахувати середню чисельність працівників за місяць? Використовуючи вищенаведену формулу. Кількість сумісників було розраховано у прикладі 1, а число осіб, які працюють за договорами, - у прикладі 2.

 • СРЧ = 52,3 + 1,66 + 2 = 55,96 чол.

Як розрахувати середню чисельність працівників за квартал, півріччя, рік? Аналогічним способом. Необхідно підсумувати дані за кожен місяць розглянутого періоду, а потім результат розділити на їх кількість.

як правильно розрахувати середньорічну чисельність працівників

Альтернативні способи

Як розрахувати середню чисельність працівників за рік? Підсумувати дані показника за календарні місяці, а потім розділити отримане значення на 12. Такий метод надає чіткі цифри, але вимагає трудомісткого процесу. У процесі підрахунку аналізується весь табель робочого часу.

Середньооблікова кількість працівників організації за рік склало 250 чол. Крім того, на підприємстві були оформлені:

 • Двоє зовнішніх сумісників на 0,5 ставки, які трудилися 7 повних місяців.
 • Ще один сумісник працював весь рік на півставки.
 • 3 людини працювали неповний день 5 місяців на 0,5 ставки.
 • За договорами було працевлаштовано 10 осіб на період з лютого по вересень, 5 осіб - з квітня по грудень-7 осіб - з червня по листопад. Всі відпрацювали повні місяці.
 • СРЧ = 250 + (2 х 0,5 х 7 + 1 х 0,5 х 12 + 3 х 0,5 х 6): 12 + (10 х 8 + 5 х 9 + 7 х 6): 12 = 265, 7 або 266 чоловік.

Таким чином, в організації в перерахунку за рік опрацювало 1,8 чол. неповний день і 13,9 чол. - За договорами.

На практиці використовуються інші методи розрахунку. Якщо є дані на початок і кінець періоду, то СРЧ розраховується як середньоарифметичне.

Приклад

Відомі дані про чисельність працівників:

 • на початок року - 280 чол .;
 • на 01.04 - 296;
 • на 01.06 - 288;
 • на 01.10 - 308;
 • на 31.12 - 284 чол.

Визначимо СРЧ за рік:

 • [280: 2 + 296 + 288 +308 284: 2]: (5 - 1) = 294 чол.

Якщо відомі дані тільки на січень і грудень, то СРЧ розраховувалося б як середньоарифметичне:

 • СРЧ = (280 + 284): 2 = 282 чол.

Обидва результати дають приблизні цифри, але часто використовуються на практиці.

Середньооблікова чисельність (СЧП)

У цей показник включаються співробітники, які виконували тимчасову і постійну роботу, які один і більше днів отримували заробітну плату. У розрахунок беруться особи, котре з'явилося на роботу і відсутні:

 • у зв'язку з відрядженням;
 • через хворобу;
 • у зв'язку з виконанням гособязанностей;
 • спрямовані на підвищення кваліфікації в освітні установи;
 • студенти, аспіранти, за якими зберігається заробітна плата;
 • знаходилися в основних, відпустці по догляду за дитиною, «за свій рахунок»;
 • по причині страйків за умови, що якщо співробітник в них не брав.

розрахунок середньої чисельності працівників

Співробітники, що займають більше однієї ставки або оформлені як сумісники, при розрахунку середньооблікового показника враховуються як цілі одиниці. Дані беруться з табеля відпрацьованого часу. Показник за місяць визначається шляхом додавання даних за календарні дні. Значення коефіцієнта в святкові та вихідні дні приймається рівним показнику за попередні робочі добу.

Середньооблікова кількість співробітників за рік = (СЧП січ. + СЧП лют. + ... СЧП дек.): 12.

Показник за місяць розраховується аналогічно: кількість співробітників за кожні календарну добу ділиться на число відпрацьованих днів. Якщо розрахунковий значення дробове, то у звіті вказується СЧП з округленням. Дані в податкову за попередній рік подаються до 20 січня поточного. Існує більш зручна методика розрахунку. Спочатку визначається число робітників, зайнятих повний день, а потім тих, хто трудиться кілька годин. Сума цих двох показників обчислюється окремо за кожний місяць, квартал і рік.

З калькуляції виключаються:

 • зовнішні сумісники;
 • особи, які укладався договір на профнавчання з виплатою стипендії;
 • власники організації, які не отримували зарплату;
 • адвокати;
 • співробітниці, які перебувають у відпустках по вагітності та пологах;
 • співробітники-студенти, які знаходилися в додатковому, відпустці без збереження зарплати;
 • особи, які трудяться за договорами;
 • співробітники, спрямовані на роботу в іншу країну;
 • особи, які написали заяву про звільнення і відпрацьовують залишився.

Алгоритм

Працівники, які зайняті неповний день, враховуються прямо пропорційно відпрацьованому часу, але у звіті відображаються, як цілі одиниці. Якщо в організації трудяться два співробітники однакову кількість днів по 4:00, вони враховуються як ціла одиниця з повним робочим днем. Така ситуація зустрічається рідко. Зазвичай на великих підприємствах кількість відпрацьованих годин і днів не збігається. У таких ситуаціях використовується інша формула:

Середньооблікова кількість осіб = кількість відпрацьованих чол. / Год. в періоді: тривалість дня: кількість календарних діб.

Тривалість дня обчислюється виходячи з робочого тижня. Якщо графіком передбачено 40 годин роботи в тижні, то тривалість дня складає 8:00 і т. Д.

Приклад 5

Обліковий склад працевлаштованих осіб на підприємстві з 1 по 15 червня становила 100 осіб, а в другій половині місяця - 150 чоловік. У розглянутому періоді дві співробітниці перебували у відпустці по вагітності. За правилами, вони виключаються з розрахунку. Всі інші працівники були прийняті на повний день.

 • 15 дн. х 98 чол. + 148 чол. х 15 дн. = 3690 чол.
 • СЧП: 3690: 31 = 119,032, або 119 осіб.

розрахувати середня чисельність працівників за звітний місяць

Види діяльності

Як правильно розрахувати середньорічну чисельність працівників для форми П-4? У цьому звіті відображаються дані по підрозділах організації та видами діяльності. Співробітники, зайняті капремонтом обладнання, який здійснюється власними силами, не виділяються в окрему групу, а враховуються за видом діяльності. Також у звіті не варто відображати окремо допоміжні види робіт: співробітників управлінських підрозділів, адміністрацію, бухгалтерію, службу охорони, відділів постачання та зв'язку. Вони розглядаються як співробітники основного складу.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Як розрахувати середню чисельність працівників: приклади. Порядок, особливості розрахунку та рекомендації