Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати

Багатьма вченими відзначений той факт, що при підвищенні інтересу учнів на уроці неодмінно підвищується і ефективність проведених з ними занять.

види діяльності учнів на уроках

А це, у свою чергу, вимагає від учителя створення необхідних умов, що дозволяють активізувати пізнавальну діяльність дітей.

Способи підвищення інтересу до навчання

Для того щоб активізувати пізнавальну діяльність школярів, на своїх уроках педагог повинен:

- застосовувати різноманітні методи і форми організації навчального процесу-
- створювати необхідну атмосферу зацікавленості, щоб кожен учень якомога активніше брав участь у роботі всього класу-
- стимулювати дітей до висловлювань і використовувати різноманітні способи виконання поставлених перед ними завдань без будь-якої боязні помилитися або отримати неправильний ответ-
- оцінювати роботу учня не тільки за отриманими результатами, але і по процесі освоєння нового матеріалу-
- використовувати для освоєння дітьми теми дидактичного матеріалу, що дозволило б учневі самостійно вибрати для себе найбільш прийнятну форму і вид навчальної діяльності-
- створювати на уроці певні педагогічні ситуації спілкування, які дозволили б учням проявити самостійність та ініціативу.

види навчальної діяльності учнів на уроціАле для того щоб урок був максимально ефективним, вчитель повинен не тільки вміло застосувати наявні форми та методи його ведення, а й постійно залучати дітей в різні види навчальної діяльності.

Розвиток інтересу до пізнання

При проведенні будь-якого педагогічного процесу використовуються різноманітні засоби і способи, що дозволяють активізувати роботу школярів. На сучасному етапі це особливо актуально, адже суспільство потребує освічених громадянах, здатних самостійно мислити і приймати рішення в будь-якій обстановці.

види навчальної діяльностіЯк же організувати навчальну діяльність школярів, щоб вони постійно проявляли інтерес до вивчення необхідного матеріалу? Для цього педагог повинен:

- залучати дітей в процес самостійних «відкриттів» і пошуку нових знань-
- урізноманітнити навчальний працю, так як одноманітні способи викликають скуку-
- пояснювати важливість і потрібність свого предмета-
- пов'язувати нову тему з уже засвоєними раніше знаніямі-
- прагнути робити навчання важким, але в теж час посільним-
- застосовувати диференційований підхід, виходячи з особистих якостей учня і його рівня підготовки-
- частіше перевіряти і оцінювати роботу школяра-
- впливати на учнів яскравістю подачі навчального матеріалу, власної емоційною реакцією і зацікавленістю.

Ігрова діяльність

Різні види діяльності учнів на уроках здатні викликати інтерес до досліджуваного матеріалу. Однією з форм активного навчання є ігри. Це такий вид діяльності, коли в умовах штучно створених ситуацій відтворюється наявний у дітей суспільний досвід. Особливо часто гри використовуються педагогом на початкових етапах вивчення предмета. Вони вважаються найбільш ефективним прийомом навчання.

види діяльності учнів на уроці англійської мовиІгрові види діяльності учнів на уроках створюють атмосферу природного спілкування. При цьому у дітей знімається непотрібну напругу і підвищується інтерес до навчального процесу. Саме гра дозволяє знайти заховані можливості, які неодмінно приводять школяра до успішного освоєння матеріалу. Дозволять вони і сформувати необхідні навички та вміння.

Такі види навчальної діяльності, як дидактичні ігри, індивідуалізують роботу на уроках. При цьому вони посильні для кожного учня і максимально розвивають його здібності. У процесі гри діти вчаться узагальнювати і порівнювати, класифікувати і спілкуватися, а також, що найголовніше, робити самостійні висновки. Спочатку дітей цікавить тільки запропонована педагогом ситуація, а потім і пов'язаний з нею матеріал. У дитини з'являється потреба в розумінні, вивченні і запам'ятовуванні нової теми.

Такі види навчальної діяльності учнів на уроці, як дидактичні ігри, це цінний засіб, виховує розумову активність дітей і активизирующее їх психологічні процеси. Все це сприяє прояву підвищеного інтересу учнів до процесу пізнання. Школярі з бажанням розвивають свої вміння та здібності, тренують сили і долають неабиякі труднощі. Завдяки іграм будь поданий педагогом матеріал захоплює, створює радісний настрій і викликає почуття глибокого задоволення. Все це значною мірою полегшує процес засвоєння. Застосовують всі існуючі в педагогіці види діяльності учнів на уроці біології та хімії, російської та іноземної мови, літератури і математики, фізики і т. Д.

Фронтальна форма навчання

Існують такі види діяльності учнів на уроках, коли весь клас одночасно виконує загальну, поставлену перед усіма дітьми роботу. При цьому учні порівнюють, обговорюють і узагальнюють її результати. Цей вид діяльності школярів називається фронтальним. Його основною перевагою є те, що вчитель з усім класом працює одночасно. Це призводить до встановлення довірчих відносин між педагогом і дітьми, а також усередині класу. У дітях виховується почуття колективізму. Вони вчаться міркувати, а також знаходити помилки у висловлюваннях своїх товаришів. У цьому випадку відбувається формування стійких пізнавальних інтересів і активізується діяльність школярів.

Однак фронтальні види діяльності учнів на уроках мають і свої недоліки. У зв'язку з різною працездатністю і підготовленістю діти не витримують єдиного темпу. Той, хто володіє низьким рівнем навчальних можливостей, засвоює матеріал гірше і вимагає більшої уваги вчителя. Сильним ж школярам важливі складніші завдання, тільки в такому випадку робота на уроці приведе їх до підвищення рівня знань. У зв'язку з цим для більшої ефективності навчального процесу необхідно використовувати й інші види навчальної діяльності учнів на уроці.

Групова робота

Така форма організації навчального процесу входить в основні види діяльності учнів. При цьому вчитель ділить клас на групи, покликані вирішувати конкретні навчальні завдання. Відповіді на поставлені питання даються за участю кожного з учнів. При правильній організації активність проявляють всі члени групи. При цьому слабкі учні не ховаються в тінь більш сильних, а ті, у свою чергу, не пригнічують самостійність та ініціативу менш здібних школярів.

види діяльності учнів на уроках літературиГрупову роботу, без сумніву, можна віднести до колективного виду діяльності учнів. Її успіх багато в чому буде залежати від чіткого розподілу обов'язків всередині даного ланки, а також від оперативної допомоги та підтримки вчителя.
Правила ведення групової діяльності вимагають постійної зміни складу учнів, половина з яких повинна складатися з тих, хто здатний на самостійну роботу. При цьому значною мірою зростає індивідуальна допомога школярів один одному. Результати подібної діяльності вельми відчутні. Учні привчаються до колективної роботи з одночасним формуванням у них позитивних моральних якостей.

Дана діяльність школярів на уроках практично ідеальна. Однак її все ж не можна протиставляти іншим методам організації навчального процесу. Характеристика основних видів діяльності учнів дозволяє робити висновок про те, що всі вони вирішують свої специфічні завдання і чудово доповнюють один одного.

Індивідуальна робота

Найбільш доступним і перевіреним багаторічною практикою методом підвищення ефективності пізнавального процесу школярів є організація їх самостійної роботи. На сучасному уроці ця діяльність займає виняткове місце. Справа в тому, що саме завдяки індивідуальній роботі учень здатний освоїти великий обсяг знань.

Самостійний вид діяльності школярів включає в себе виконання дітьми поставленої педагогом дидактичної мети, прийти до якої потрібно за певний час. Це стимулює учня на пошук нових знань, а також їх подальше закріплення і осмислення. При цьому у дитини формуються і розвиваються необхідні вміння та навички, а навчальний матеріал узагальнюється і систематизується.

Самостійна робота є ефективним засобом підвищення пізнавального рівня учня. Адже, з одного боку, вона є навчальним завданням, тобто об'єктом діяльності школяра. З іншого боку, індивідуальна діяльність - це форма прояву мислення, пам'яті і творчої уяви, що розширює і поглиблює обсяг вже отриманих знань. Проте варто мати на увазі, що при цьому важливо здійснення контролю з боку вчителя і його своєчасна допомога при виниклих утрудненнях.

ФГОС

Найважливішим завданням сучасного освітнього процесу в школах є формування у дітей уміння і бажання опановувати певними новими видами діяльності і знаннями, а також у побудові потрібного напрямку власного самоосвіти. І тут в роботі педагогів багато в чому допомагає Федеральний державний освітній стандарт. Він являє собою звід певних правил і вимог, які використовуються початковими, середніми та вищими навчальними закладами.

Основні види діяльності учнів на уроці по ФГОС укладені в участі дітей у різних навчальних ситуаціях, які ставляться перед ними педагогом. Учитель при цьому покликаний в основному спостерігати. Його завдання - направляти і допомагати, але в мінімальному обсязі. Навіть висновки учні повинні робити самі.

На уроках, що проводяться за стандартами ФГОС, педагог використовує всі види діяльності школярів у сукупності. І це виробляється з використанням найсучасніших засобів освоєння нового матеріалу (комп'ютер та інтернет, аудіо- і відеопосібника і т. Д.). І, звичайно ж, тут не обходиться без книг і карток, наочних посібників та ілюстрацій.

Організація навчального процесу на уроках літератури

Даний процес навчання має своїми особливостями. Тут школярі працюють з текстами різноманітних літературних жанрів. У зв'язку з цим вся робота педагога вибудовується за наступним алгоритмом:

1. Проведення попередньої бесіди, що включає в себе актуалізацію наявного читацького досвіду.
2. Первинне знайомство з текстом, при якому відбувається його загальне сприйняття.
3. Детальний ізучеііе тексту з проведенням аналізу змісту.
4. Узагальнення прочитаного.

При проходженні кожного з цих етапів використовуються різні види діяльності учнів. На уроках літератури важливо відповідально підійти до вибору тієї чи іншої форми роботи школярів, яка буде залежати від конкретного твору та рівня підготовленості класу.

види діяльності учнів на уроці російської мовиТак, на першому, дотекстовому етапі, вчитель може включити відеозапис твору або запропонувати школярам переглянути відеоряд по розглянутій темі. У види діяльності учнів може також входити:

- прослуховування розповіді, підготовленого вчителем або обучающіміся-
- читання складних для розуміння слів-
- виконання вправ за артикуляцією і т. д.

При первинному знайомстві з текстом школярам можна запропонувати такий вид діяльності, як:

- читання твору вслух-
- самостійне прочтеніе-
- читання твору по ланцюжку.

Детальний розбір твору можна проводити:

- при вибірковому прочитанні уривків учащіміся-
- при прочитанні з бесідою і комментаріямі-
- як читання з позначкою незрозумілих слів і т. д.

У процесі узагальнення тексту на уроках літератури учням пропонується:

- інсценірованіе-
- читання конкурсних віршів-
- проведення репортажу з місця, де розгортаються події розглянутого твору і т. д.

Проведення уроків з англійської мови

У ФГОСи передбачаються правила і вимоги по вивченню учнями іноземних мов. Тут також велике значення має самостійна робота. Крім того, існують і інші види діяльності учнів на уроці англійської мови. При поясненні нових правил з граматики або при роботі зі словником і текстом вчитель повинен чітко спланувати урок. При цьому важливо мати гранично ясно сформульовану тему і цілі, а також завдання, переслідувані при освоєнні нового матеріалу. Педагог організовує пошукові та проблемні ситуації і активізує діяльність школярів. При цьому використовуються всілякі види діяльності дітей (групові і фронтальні, індивідуальні та ігрові).

Сучасне навчання передбачає перегляд учнями фільмів і мультфільмів англійською мовою, які можуть бути як з субтитрами, так і без них. Освоєнню матеріалу допоможе і прослуховування різних аудіо матеріалів (віршів, пісень, діалогів і текстів).

Проведення уроків російської мови

Нові державні стандарти навчання закликають посилити мотивацію підростаючого покоління до вивчення рідної мови. При цьому основним завданням вчителя є демонстрація того, що одержувані в школі знання є необхідною підготовкою до життя і пошуком корисної інформації, яку надалі знадобиться застосовувати у тій чи іншій ситуації.

ФГОС рекомендує використовувати різні види діяльності учнів на уроці російської мови. Насамперед школярам пропонується самостійна робота. Подальші дії вчителя передбачаються в різних варіантах. Це дозволить своєчасно направити освітній процес у потрібне русло. При цьому учні виконують:

- різноманітні види диктантів (вибіркові, словникові і т. д.) -
- роботи з текстом (цей вид діяльності є дуже цікавим для учнів) -
- тестування, що дозволяє визначити поточний і підсумковий рівень знань-
- роботу з таблицями і опорними схемами, які використовуються в якості наочного матеріалу.

Проведення уроків математики

Сьогодні в загальноосвітніх школах нашої країни при вивченні точних наук може бути використана фронтальна, групова та індивідуальна форма проведення навчального процесу. Це і є основні види діяльності учнів на уроці математики. Найбільше уваги приділяється фронтальній роботі. Однак вона багато в чому усредняет завдання і розрахована на певний темп роботи. Оптимальна зайнятість учнів можлива при самостійному виді діяльності. Це виконання самостійних робіт, які в максимальній мірі відповідають здібностям і індивідуальному розвитку кожного. Для тих, хто не вірить у свої сили, вчитель повинен запропонувати картки-інструктори (особливо актуально це при вирішенні завдань з геометрії).

види діяльності учнів на уроці біологіїІндивідуальні завдання з математики важливі для мобілізації здібностей, наявних у школяра. Розвиває пізнавальну діяльність в галузі точних наук і проведення шкільних конференцій, підготовка семінарів та доповідей.
Поруч із фронтальній і індивідуальною діяльністю учнів, на уроках застосовується групова (колективна) форма роботи. Це дозволяє підвищити інтерес школярів до вивчення математики і надалі приймати самостійні рішення при відповідях на багато життєвих питань.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Види діяльності учнів на уроках. Організація, характеристика і результати