Тематичний календарний план і його види

Навчально-виховна діяльність в освітніх закладах не може існувати без попереднього професійного планування роботи педагога. Правильна організація праці дозволяє виділити цілі і завдання, відзначити результати, досягнення вихованців за певний період. Про те, як методично вірно скласти тематичний календарний план навчального процесу в дошкільному навчальному закладі, мова піде в цій статті.Види календарно - тематичних планів

Що таке планування і для чого воно потрібне?

Планування в педагогіці - це побудова освітнього процесу таким чином, щоб завдання навчальної програми в конкретній дитячому колективі були вирішені з максимальною ефективністю. Для чого необхідно планувати освітню діяльність в дитячому садку? Для того щоб:

 1. Впорядкувати, систематизувати, визначити послідовність та основні напрямки роботи вихователя.
 2. Мати можливість аналізувати і оцінювати ефективність освітнього процесу.
 3. Реалізувати в процесі навчальної діяльності принципи систематичності, послідовності, поступового ускладнення матеріалу, інтеграції суміжних знань.
 4. Враховувати вікові та індивідуальні особливості дитячого колективу в процесі педагогічної роботи.Календарно-тематичний план групи

Види планування

У дошкільному навчальному закладі, відповідно до федерального державному стандарту, обов'язковими документами є такі види планів, як:

 • перспективний;
 • календарно-тематичний план групи.

До першого виду відноситься річний план ДОП, що складається адміністрацією і затверджується педагогічною радою. Про другий докладніше розказано в наступному розділі статті.Тематичний календарний план

Календарно-тематичний план

Що являє собою календарно-тематичний план ДОУ? Це такий вид планування педагогічної діяльності, в якому детально описується щоденна робота вихователя з дітьми. Цей документ складається педагогом на кожен робочий день із зазначенням дат і тим на основі річного та перспективного плану дошкільного закладу. У свою чергу, головним документом, що є опорою для планування, є навчально-виховна програма.

Важливо також врахувати спрямованість дитячого садка (наприклад, з поглибленим вивченням іноземних мов) і наявність матеріально-технічної бази закладу. Тобто ті завдання, які вихователь відображає в календарно-тематичному плануванні, повинні бути реалізовані в практичній діяльності в рамках єдиного освітнього процесу в конкретному дитячому садку.

Тематичний календарний план також є обов'язковим документом в ДОУ.

Зміст документа згідно ФГОС

Зміст календарно-тематичного плану включає наступні розділи:

 • титульний лист із зазначенням номера та назви групи дитячого садка, прізвища змінних вихователів, навчального року;
 • дані дітей;
 • відомості про батьків;
 • розклад занять;
 • сітка занять на місяць із зазначенням тем і дат;
 • планована діяльність з охорони безпеки життя і здоров'я;
 • комплекс ранкової зарядки і гімнастики після денного сну;
 • передбачувана робота з батьками;
 • щоденне планування діяльності дітей (текстове або графічне).Календарно-тематичний план з ФГОС

Види тематичного календарного плану

Відповідно до федерального освітньому стандарту, немає чітких вказівок щодо форми ведення такої документації. Адміністрація дошкільного закладу або безпосередньо сам вихователь мають право вибрати найбільш зручний спосіб відображення щоденної роботи з дітьми. Державним стандартом рекомендуються такі види календарно-тематичних планів:

 1. Текстовий. У ньому докладно описують щоденну освітню діяльність педагога протягом робочого часу. Часто такий вид документа пропонується вести молодим недосвідченим фахівцям.
 2. Схематичний - складається у вигляді таблиці, графами якої є різні види педагогічної роботи протягом дня (ігрова, освітня, пізнавальна, комунікативна, трудова, самостійні ігри дітей, фізична активність, робота з батьками).

У державному документі про освіту зазначено, що кожен вихователь має право самостійно вибрати найбільш зручну для нього форму ведення документації. Але для ефективної організації навчально-виховного процесу в ДОУ практичніше визначити єдиний стандарт ведення планування. Таке рішення може бути прийнято на педагогічній раді.Календарно - тематичний план молодшої групи

Рекомендації щодо складання календарно-тематичного плану

Для того щоб правильно скласти календарно-тематичний план по ФГОС, вихователю слід дотримуватися певних педагогічних рекомендацій:

 • зміст має відповідати освітній програмі;
 • необхідно враховувати вікові, психологічні та індивідуальні можливості групи дітей;
 • робота повинна плануватися за всіма основними напрямками педагогічної діяльності (освітньої, ігрової, пізнавальної і т. д.);
 • важливо дотримуватися принципів послідовності, систематичності, ускладнення матеріалу;
 • слід гармонійно об'єднати освітню, розвиваючу і виховну функцію навчального процесу в тематичному змісті плану;
 • враховувати пору року, клімат, традиції місцевості;
 • інтегрувати теми в різні види діяльності (наприклад, тема «Тварини лісу» обговорюється на занятті з розвитку мовлення, потім дітям пропонують намалювати зайчика на освітньої діяльності, після чого виготовити його з пластиліну на ліпленню).

Планування роботи гуртка

Керівнику гуртка в дитячому садку, так само як і вихователям, необхідно скласти календарно-тематичний план. Це окремий документ, який складається з таких розділів:

 • пояснювальна записка, в якій зазначаються загальні відомості про направлення гурткової роботи;
 • актуальність;
 • поставлені цілі і завдання;
 • тематичні розділи;
 • форми роботи;
 • кількість навчальних годин, розклад;
 • опис ходу заняття із зазначенням теми, дати, цілі, устаткування, літератури;
 • моніторингова робота досягнень вихованців за певний період.

Таким чином, календарно-тематичний план гуртка має більш об'ємний вміст і більша кількість розділів.Календарно - тематичний план гуртка

Приблизний календарно-тематичний план для молодшої групи ДОУ

Перед тим як скласти календарно-тематичний план молодшої групи дитячого садка, слід уважно ознайомитися зі змістом навчальної програми для даної вікової категорії вихованців, а також з методичною документацією дошкільного закладу. Після заповнення титульного аркуша та внесення відомостей про батьків і дітей, можна приступати до складання розкладу занять. Зазвичай зазначеною діяльністю займається методист або старший вихователь.

Спираючись на затверджене адміністрацією ДОУ розклад, можна продумати сітку занять із зазначенням дат і тем. Як приклад пропонуємо ознайомитися з фрагментом такого документа для молодшої групи на грудень:

1.12

Математична корзинка: «Число і цифра 3»

Лего-конструювання: «Сніжинка»

Ростемо сильними: стрибки на двох ногах вперед, п / і «Сніжки»

2.12

Розвиток мови: опис зими по ілюстрації

Чарівні фарби: «Дерева в снігу» (малювання губкою)

Музична комора: пісня «Ялинка», танець «Сніговички»

3.12

Художня література: театралізація казки «Теремок»

ОБЖД: «Обережно - ожеледь!»

Ростемо сильними: кидання м'яча в ціль, п / і «Влуч у коло»

4.12

Віконце в світ навколо нас: «Зміни в природі взимку»

Аплікація: «Сніговик» (ватяними спонжами)

Потім в тематичний календарний план слід внести заплановану діяльність з батьками, а також комплекси гімнастики і роботу з охорони життєдіяльності.Календарно - тематичний план ДОУ

Далі слід щоденне планування роботи вихователя. Залежно від введених в ДОУ стандартів, оформляється така документація в текстовому або графічному вигляді.

Планування - це не просто ведення документації, яку можна пред'явити контролюючим органам. Тематичний календарний план - це велика допомога в організації практичної щоденної роботи вихователя в ДОП, ефективний спосіб систематизації різноманітних форм педагогічної діяльності.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Тематичний календарний план і його види