Тести Равена - як проводити і розшифровувати?

Інтелектуальний розвиток дітей - важлива складова їх адаптації в соціумі, розвитку психічних процесів, міжособистісного спілкування і становлення дитини як особистості. Існує чимала кількість методик, перевіряючих рівень розвитку мислення та інтелектуальних здібностей. Однією з таких методик є тести Равена. Вони отримали популярність завдяки своїй адаптованості до сприйняття дітей і легкості в інтерпретації.

Опис тесту Равена

тести Равена

Ця методика ще носить назву "прогресивні матриці Равена ", в ній завдання побудовані за принципом зростання складності. Ці матриці добре розшифровують ті діти, які швидше і точніше розуміють логіку їх вирішення. Дітям надаються графічні об'єкти, які мають певну кількість необхідних для розшифровки ознак.

Тести Равена впорядковані в п'ять серій. Кожна з них містить у собі 12 завдань, кожна з яких складніше попередньої. Ця методика має тимчасове обмеження, тобто на вирішення завдань дається 20 хвилин, але можливий варіант проходження тесту без урахування часу. У такому випадку результат інтерпретується за допомогою спеціальної таблиці.

Для фахівця, який проводить дослідження, необхідно переконатися, що діти розуміють, що вони повинні робити. Перед тим як проводити тести Равена, потрібно вивчити інструкцію і правила проведення, щоб потім зіставляти результати з загальноприйнятими нормативами. Кольоровий варіант методики проводиться для дітей у віці від 5 до 9 років.

П'ять серій тесту

дитячий тест Равена

Дитячий тест Равена має 5 рівнів складності, які позначені латинськими літерами.

Серія А: тут дитині необхідно визначити взаємозв'язок у структурі завдання. Потрібно доповнити відсутню частину картинки.

Серія В: необхідно знайти аналогію між парними фігурами. Для цього дитина визначає принцип, за яким розподілені ці картинки.

Серія С: відбувається ускладнення фігур, де дитина повинна вказати на їх зміни і підібрати відсутній фрагмент.

Серія D: тут завдання ускладнюються тим, що відбувається перегрупування фігур. Вона може відбуватися як горизонтально, так і вертикально. Дитині необхідно визначити її.

Серія Е: основний малюнок тут розчленовується на певні елементи. Обстежуваний повинен визначити потрібні фігури для доповнення зображення. Тут дослідник перевіряє розвиток властивостей мислення - аналіз і синтез.

Інструкція до тесту

iq по тесту Равена

Дослідник повинен звернути увагу дітей на те, що до команди починати тест вони не повинні підглядати в завдання. Як тільки час виконання підійде до кінця, все строго по команді повинні закінчити. Проводячи тести Равена, фахівець трохи розшифровує мета в інструкції. Для цього він звертає увагу дітей на серйозність дослідження, закликаючи їх сумлінно, обдумано і точно виконувати завдання. Можна відзначити, що методика призначена для уточнення логіки мислення дітей.

Розшифровка результатів

Цей тест можна інтерпретувати з декількох позицій:

  • оцінка кількості правильно вирішених завдань (10-бальна шкала);
  • облік труднощі і правильності в результатах (19-бальна шкала);
  • п'ятибальна шкала зі знаками "+" і "-";
  • якісний взглад на виконання тесту: рішення швидке але з неправильними відповідями відносить дитини в категорію "швидкісників", повільне, але точне виконання говорить про дитину, як про "Точняк" або "тугодум".

IQ по тесту Равена оцінюється за 5 рівням розвитку:

  1. Особливо високий - результати понад 95%.
  2. Вище середнього - оцінки в діапазоні від 75 до 94%.
  3. Середній - результат 25-74%.
  4. Нижче середнього - при виконанні завдання оцінки складають 5-24%.
  5. Дефект інтелекту - отримання результату нижче 5%.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Тести Равена - як проводити і розшифровувати?