Посадова інструкція механіка. Посадова інструкція головного механіка

Посадова інструкція механіка містить такі моменти, як права та обов'язки, режим роботи, загальні положення, дані про те, за що працівник відповідальний. Розглянемо все по порядку.

Основні положення

Посадова інструкція механіка містить ті ж основні розділи, що і головного механіка, механіка гаража і т.п. посади.

Посадова інструкція механіка

Інструкція повинна містити такі основні положення, як:

 • обов'язки працівника;
 • рівень освіти співробітника;
 • його права;
 • відповідальність;
 • право підпису.

Посадова інструкція механіка гаража: обов'язки

Механік зобов'язаний підтримувати надійність функціонування всіх механізмів та обладнання, що знаходяться у нього в віданні, забезпечувати його правильне використання, вчасно перевіряти працездатність і проводити налагодження. Якщо необхідно, модернізувати обладнання та підвищувати ефективність цих дій. Посадова інструкція механіка з випуску також зобов'язує співробітника формувати графіки (плани) перевірки механізмів, при необхідності формувати заявки на здійснення профілактичних та інших ремонтів ввіреного йому парку механізмів, вести його облік.

Посадова інструкція головного механікаТакож він повинен заповнювати сервісні книжки на це обладнання. Якщо купується нове, працівник зобов'язаний брати участь у його отриманні, установці, підготовці та проведенні атестації місць для робітників. Обов'язки цього співробітника включають роботу з формування обліку всього обладнання, враховуючи його час служби та оновлення, формувати пакет документації для його списання.

Обсяг знань механіка

Посадова інструкція механіка з транспорту вказує, що необхідно знати працівникові. Сюди включається різна нормативна та інша інформація, що відноситься до ремонту. Співробітник зобов'язаний вміти провести ремонт обладнання. Він повинен володіти знаннями щодо особливостей структури організації, особливо з технологічного боку. Також він повинен володіти наступною інформацією:

 • знати особливості технологічного процесу з випуску товарів / надання послуг у компанії;
 • розуміти, яким чином влаштована служба по ремонту в компанії;
 • володіти всіма застосовуваними способами планування та здійснення ремонту господарства;
 • володіти знаннями, які стосуються технологічних потужностей обладнання, особливостей експлуатації, конструкції, варіантів по монтажу і ремонту;
 • вміти грамотно провести приймання та списання обладнання;
 • вміти вести технічний регламент, планувати раціональне використання механізмів компанії;
 • бачити перспективи розвитку організації (посадова інструкція головного механіка);
 • вміти користуватися всім накопиченим досвідом з використання, ремонту та оптимізації діяльності ввіреного йому обладнання;
 • володіти знаннями в галузі економіки, менеджменту (для управлінських посад), економіки праці;
 • володіти знаннями з основ законодавства в галузі екології;
 • чітко знати і виконувати правила, що стосуються охорони праці.

Посадова інструкція механіка гаража

Хто може бути призначений механіком

Посадова інструкція механіка визначає: вакантне місце може займати працівник, у якого є диплом про вищу технічну освіту. Також працівник повинен мати необхідний стаж роботи в цій сфері.

Основні положення

Інструкція вказує на те, що співробітник зобов'язаний бути фахівцем, мати вищу освіту. Він повинен володіти стажем за своїм профілем не менше 3 років. Працівник може бути прийнятий або звільнений зі своєї посади тільки керівником підприємства.

Посадова інструкція механіка з транспорту

Посадова інструкція механіка підприємства, крім того, що містить інформацію про те, якими знаннями зобов'язаний володіти працівник, вказує на те, чим він повинен керуватися при своїй роботі. Так, працівник зобов'язаний керуватися такими нормативними положеннями:

 • Законотворчі акти Російської Федерації.
 • Статут компанії.
 • Розпорядження і накази вищого керівництва.
 • Посадова інструкція механіка.
 • Правила трудового розпорядку компанії, де він працює.

У кого в підпорядкуванні механік

Згідно з інформацією, яку містить посадова інструкція механіка з ремонту, працівник зобов'язаний бути в підпорядкуванні або в головного механіка, або у вищестоящого керівника (у тому випадку, якщо він координує роботу механіків).

Під час відсутності співробітника на робочому місці завдання механіка покладаються на того, хто призначається директором компанії. Він отримує всі його функції, права і функціонал, стає відповідальним за якісне виконання роботи механіка.

Список прямих обов'язків

посадова інструкція механіка підприємства

Посадова інструкція інженера-механіка включає в себе повний список всіх функцій, які зобов'язаний виконувати працівник.

 1. Він підтримує оптимальне функціонування всіх механізмів, їх грамотне використання, вчасно здійснює налагодження в разі поломки і технічні огляди, проводить оновлення обладнання. Також механік оптимізує витрати на лагодження і підтримка оптимального стану механізмів.
 2. Відстежує технічний стан і при необхідності проводить налагодження всіх пристроїв, які захищають механічні властивості машин, будівлі та споруди компанії.
 3. Формує, готує і проводить вивчення, перевірку і налагодження ввіреного йому устаткування, формує заявки в центральний офіс на проведення основного ремонту, на отримання різних інструментів, які потрібні для ремонту. Посадова інструкція механіка вказує на те, що він також становить документацію на обслуживаемое їм обладнання, формує замовлення на запчастини і т.п.
 4. Бере участь в отриманні придбаних потужностей, їх установці, підготовці до атестації місць для роботи і її проведенні. Механік зобов'язаний здійснювати оновлення обладнання, замінювати малопродуктивне на більш потужне.
 5. Веде облік потужностей компанії, проводить їх списання у разі закінчення амортизаційного терміну або морального зносу.
 6. Досліджує умови функціонування механізмів, аналізує ситуації, коли устаткування простоює, визначає його технічний рівень.
 7. Формує, реалізує сучасні способи ремонту та оновлення всіх деталей- проводить заходи, спрямовані на підвищення терміну експлуатації обладнання, зменшення простоїв, зведення до мінімуму рівня аварійності та отримання травм на виробництві, зменшення витрат на ремонт, зростання його ефективності.
 8. Формує для відомчих наглядових установ необхідні документи.
 9. Веде облік витрат на мастило і обтірку, проводить відновлення масел, які відпрацьовані.
 10. Бере участь у перевірці потужностей компанії- формує вигідний режим функціонування кожної одиниці механізмів компанії, який підвищить ефективність застосування-розробляє регламенти з технічної експлуатації і кращому здійсненню ремонту.
 11. Вивчає пропозиції по оптимальному ремонту та з оновлення парку техніки, пише ув'язнення, бере участь у реалізації затверджених заходів.
 12. Веде облік здійсненої роботи, яка стосується налагодження та оновлення потужностей компанії, а також витрат на ці цілі.
 13. Працює за нормами і правилами охорони праці- у випадку ремонту - дотримується вимог екологічної безпеки.
 14. Здійснює контроль співробітників довіреного відділу (якщо це посадова інструкція головного механіка).
 15. Працює за трудовому розпорядку, розробленим всередині компанії і затвердженим компанією, дотримується інших нормативних актів, виданих і затверджених компанією.
 16. Дотримується правил виробничої техніки безпеки.
 17. Підтримує порядок і чистоту на робочому місці.
 18. При підписаному трудовому договорі здійснює доручення співробітників підприємства, у яких він знаходиться в підпорядкуванні.

Посадова інструкція механіка з ремонту

Механік і його права

Посадова інструкція механіка також містить у собі відомості про права, які є у співробітника компанії. Так, механік має право:

 • розробляти і надавати директору на розгляд раціональні пропозиції: щодо підвищення якості його роботи- з преміювання підлеглих співробітників-по накладенню дисциплінарної і матеріальної відповідальності на співробітників, які порушили трудову дисципліну (посадова інструкція головного механіка);
 • формувати запити в інші підрозділи компанії на інформацію, яка потрібна йому для якісного здійснення своїх прямих обов'язків;
 • вивчати документи, в яких визначені його права та функціональні обов'язки, прописані критерії визначення якості його роботи;
 • вивчати рішення директорату компанії, які спрямовані на оцінку його роботи;
 • виносити вимоги директорату компанії з надання сприяння, включаючи підтримку організаційно-технічних умов та підготовку документів, які потрібні для здійснення його безпосередніх функцій.

Відповідальність механіка гаража

Посадова інструкція інженера механіка

Посадова інструкція механіка гаража містить в собі дані про відповідальність, яку несе працівник:

 • при невиконанні або неякісному виконанні своїх прямих функцій - відповідно до Трудовим законодавством РФ;
 • за порушення, виявлені під час виконання роботи - відповідно до Кримінального і Цивільним законодавством РФ;
 • при нанесенні матеріального збитку компанії - відповідно до Цивільного та Трудовим законодавством РФ.

Графік роботи і право підпису

Графік роботи співробітника визначається виходячи з Правил роботи компанії.

Якщо є необхідність, механік відправляється у відрядження, цей пункт містить посадова інструкція головного механіка. У цій же інструкції є пункт, згідно якого працівнику може бути виділений службовий транспорт для здійснення свого функціоналу і вирішення питань, потребують оперативності.

У документі також може бути зазначено, що працівник володіє правом підпису необхідних документів, які стосуються питань виконання його прямих функцій.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Посадова інструкція механіка. Посадова інструкція головного механіка