Твір на тему "Люди і природа": поради з написання

Тема про місце людини в природі, про ступінь його близькості до неї може бути дуже вигідно подана і з точки зору демонстрації знань учня, і з точки зору можливостей для його творчої та інтелектуальної реалізації. Незважаючи на її прозаїчну "штампованість", твір на тему "Люди і природа "може бути написано дуже глибоко і цікаво - незалежно від професійних пріоритетів автора, його схильностей і способу життя.

Місце людини у світі - базова проблема всіх наук і мистецтв. Саме осмислення цього питання в кінцевому рахунку присвячені дослідження і художні твори.

Через те, що питань у цій темі більше, ніж відповідей, твір може виглядати привабливо, якщо автор постарається не розробити її в одному з ракурсів, а подати по можливості широко. Інший варіант - зупинка на одному з конкретних питань після їх перерахування - також можливий. Все залежить від компетентності учня, його життєвого досвіду і схильностей до міркування на ту чи іншу тему.

твір на тему люди і природа

Почати твір можна саме з загального охоплення можливих ракурсів погляду на питання, а далі розповісти про те, що хвилює людей, які проблеми, пов'язані з природою, і місцем в ній людини, були і залишаються актуальними, які глобальні завдання актуальні для новітньої історії.

У цій статті пропонуються можливі питання, що задають напрямок міркувань автора твору.

Наукові знання

Наскільки багато відомо людству про природу, про її законах? Що таке наукові знання? Що людству відомо про природу з давнини? Які приклади характерних помилок про устрій світу можна навести? Наскільки людина просунулася в знаннях про природу за останні століття? Які приклади наукових відкриттів?

Чому люди в усі часи прагнуть не тільки до наукових, але й до релігійних знань?

тема людина і природа твори

Багато з цих питань школярам пропонувалося вивчити ще в курсі «Природознавство». Тема «Людина і природа» так чи інакше розглядається в підручниках з природничих наук.

Походження та історія людини

Що відомо про походження людини? Що таке людський мову? Наскільки зараз залежні люди від умов клімату і від стихійних лих? Чи глобальні відмінності в умінні боротися зі стихією у сучасних людей в порівнянні з іншими епохами? Які приклади цього? Які можливості сучасної медицини? Що їй підвладне, а перед чим вона безсила?

Як знання про все це впливають на визначення місця людини у світі?

тема взаємини людини і природи

Економіка і природа

Шкільний твір на тему «Люди і природа» передбачає також освітлення або постановку господарських і економічних питань.

У чому відмінність сучасного використання природи від стародавнього? Яка тенденція застосування природних багатств?

Екологія і людина

Звичайно, твір на тему «Люди і природа» не може не піднімати такого актуального і такого зрозумілого для школяра питання про забруднення навколишнього середовища.

природознавство тема людина і природа

Що таке екологія? У чому суть екологічних проблем? Перед лицем яких загроз зараз знаходиться Земля? Які приклади реальних і потенційних екологічних катастроф можна навести? Як екологічні проблеми впливають на долю людства і як стосуються життя кожної сучасної сім'ї? Над якими питаннями людству варто задуматися? В рамках яких наук ведуться дослідження з поліпшення природних умов? На кому лежить відповідальність за екологію і життя Землі? Що може зробити кожен?

Взаємовідносини з тваринами

Тема взаємини людини і природи не може не торкатися теми тварин.

Чим людина відрізняється від тварин? Наскільки радикальні ці відмінності? Де проходить межа між твариною і людиною? Чи справедливо, що в сучасній російській мові слово «тварина» часто вживається в негативному значенні, як лайку? Які ракурси погляду можуть бути на це питання? Які переваги дають людині його відмінності? Для чого він їх використовує? У чому близькість людини до тварини? Добре це чи погано?

Хто від кого залежить в діаді "людина - тварина"? У яких стосунках перебувають люди і їх «менші брати»? Хто з них ближче до природи? Чому? Як ставиться до цього автор твору?

Як людина використовує тварин? Які типи взаємин можна назвати? Що таке дикі і домашні тварини?

Яке місце тварин у сучасному місті? Яка тенденція: залучення їх до людей або витіснення їх з життя?

Близькість до природи і світогляд

Твір на тему «Люди і природа» може бути багате міркуваннями учня про близькість людини і природи.

Що таке близькість до природи? Що вона передбачає? До чого зобов'язує? Які її прикмети? Якими спостереженнями можна поділитися про тих, хто намагається бути ближче до природи? Що таке «злиття з природою"? Що цьому заважає? Які дії кожної людини можуть бути на це спрямовані? Навіщо?

приклади творів людина і природа

Яка думка автора твору про необхідність близькості до природи? Який його досвід, які спогади про це? Коли він відчуває себе близьким до природи? Що для цього необхідно? Чи необхідно те ж саме іншим людям?

Спосіб життя

Один з найпростіших ракурсів висвітлення теми - спосіб життя людини і його відносини з природою, про це говорять і численні приклади творів. «Людина і природа» - тема не тільки філософська, але й дуже особиста. Для школяра будь-якого рівня підготовки буде відносно нескладно розповісти про те, як спосіб життя впливає на відносини з природою.

Який спосіб життя передбачає наближення до природи? Чому? Що можна сказати про спосіб життя автора?

Які професії ведуть людину до розуміння природи? Чому? Хотів би автор займатися однією з цих професій?

Яка роль природи у формуванні людини? Його сім'ї? Взаємин з близькими людьми? У вихованні людей? В освоєнні професії? У його здоров'я? Які приклади зі свого життя може призвести автор, розкриваючи це питання?

Твори живопису і літератури

Твір буде неповним без розгляду того, як у відомих художніх текстах висвітлюється або актуалізується тема «Людина і природа». Твори шкільної програми та їх вивчення, так чи інакше, мають на увазі бесіди на ці теми.

Які імена письменників, поетів і художників асоціюються у автора з питаннями взаємин людини і природи? Чому? У яких творах і у яких авторів ця тема звучить особливо гостро? Як висвітлюється вона у А. С. Пушкіна, М. Ю. Лермонтова? У чому особливості звучання цієї теми у І. З Тургенєва? Чому в художніх текстах описи природи займають таке важливе місце? Чому людині властиво осмислювати що відбувається, порівнюючи події, характери та відносини з природними явищами?

підсумкове твір людина і природа

Які поетичні чи прозові рядки з російської класики автор міг би назвати в якості свого кредо відносин з природою?

Як можна бачити з спектру питань, список яких, звичайно ж, можна продовжувати і продовжувати, підсумкове твір «Людина і природа» дозволяє реалізувати можливості авторів з різним рівнем знань з предметів, так як тема може бути по-різному конкретизована і розкрита. Для учнів з хорошою ерудицією в галузі історії та природничих наук це відмінна можливість показати свої знання та вміння ними оперувати. Для гуманітаріїв це прекрасна тема для філософських роздумів над власним досвідом і художніми творами. Для тих учнів, які поки що не зазнають певних пристрастей до тієї чи іншої галузі знань, тема взаємин людини і природи дає можливість компенсувати недолік знань загальними відомостями і зробити акцент на роздумах над своїм життєвим досвідом.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Твір на тему "Люди і природа": поради з написання