Прикладне ПО загального призначення: приклади

На сучасному етапі є дуже багато найрізноманітніших програм. Але далеко не всіма користуються абсолютно все. І в даному огляді слід розібратися, що являє собою прикладне програмне забезпечення.

Комплекс програм різної спеціалізації

прикладне по

Прикладне ПЗ необхідно для створення, виконання певних завдань. Воно функціонує під управлінням з боку операційних систем. У нього входять самі різні пакети програм. Під ними слід розуміти комплекс засобів, які здатні виконувати різні завдання певного класу.

Яким може бути програмне забезпечення?

На сучасному етапі прикладне ПЗ можна умовно розділити на:

 1. Програмні засоби загального призначення.
 2. Методо-орієнтоване забезпечення.
 3. Програми, орієнтовані на вирішення певних проблем.
 4. ПЗ, що сприяють організації функціонування глобальних мереж.
 5. Кошти, необхідні для адміністрування обчислювальних процесів.

Що слід розуміти під програмами загального призначення?

У даному огляді більш докладно буде розглянуто прикладне ПЗ загального призначення. До цієї категорії програмних засобів можна віднести наступні пакети:

 1. Текстові з графічними редактори, системи видавничого характеру.
 2. Електронні таблиці.
 3. Системи, які дозволяють управляти базами даних.
 4. Case-технології.
 5. Оболонки різноманітних експертних систем.
 6. Оболонки для системи штучного інтелекту.

Слід докладніше розглянути кожен з вищеперелічених пакетів, які входять до прикладне ПЗ.

Графічні та текстові редактори

прикладне по це

Під редакторами слід розуміти продукти, основним завданням яких є формування та зміну текстів, документів, зображення і інших даних. За своїми можливостями подібного роду програми діляться на текстові та графічні редактори, а також на видавничі системи.

Що слід розуміти під текстовими редакторами? Дане прикладне ПЗ - це пакет, що дозволяє обробляти відповідну інформацію. За допомогою них можна виконувати такі дії, як запис у файл, вставка, видалення, копіювання, заміна, вирівнювання, розбиття на сторінки і т. П. Також можна проводити пошук слова чи фрази, друкувати текст. На сучасному етапі найбільшою популярністю користуються такі програми, як Word, Word Perfect, Lexicon.

Що під собою увазі графічні редактори? Дане прикладне ПЗ - це системи, які необхідні для створення та обробки відповідних документів (зображень, діаграм, креслень, схем). Найбільшою популярністю користуються такі програми, як Adobe Photoshop, CorelDrow, Adobe Illustrator.

Що слід розуміти під видавничими системами?

прикладне забезпечення

У видавничих системах об'єднуються можливості, характерні для текстових і графічних редакторів. Подібні пакети характеризуються наявністю великої кількості можливостей щодо формування смуг з різним матеріалом. Дану інформацію згодом можна вивести на друк. Видавничі системи орієнтовані на застосування у відповідному справі. Вони відомі як системи верстки. Найбільш популярними програмами є Adobe PageMaker, Ventura Publisher.

Електронні таблиці

Таке прикладне забезпечення, як електронні таблиці, являє собою програму, яка покликана обробляти числову інформацію, що надходить у вигляді сітки. Дані можуть бути різних типів. Зберігаються вони в осередках. Використовуючи формули, можна задати залежності значень одних клітинок від інших. Серед найбільш популярних пакетів слід виділити Excel.

Що собою являють СУБД?

прикладне програмне

Прикладне програмне забезпечення використовується і при роботі з базами даних. Під ними слід розуміти деяку сукупність даних, які організовані спеціальним чином. Зберігається ця інформація на диску. Управління базами увазі введення, видалення, витяг, редагування даних. Операцій може бути дуже багато.

Залежно від того, як організована база, вона може бути ієрархічної, розподіленої і реляційної. Найбільшою популярністю на сучасному етапі користуються такі системи, як MySQL, Access, Oracle.

Комплекс різних програм

прикладне по приклади

Під інтегрованими пакетами слід розуміти комплекс програм, які відрізняються один від одного у функціональному плані. Такі засоби доповнюють один одного. Вони взаємодіють за рахунок обміну даних, володіють єдиним інтерфейсом, реалізовані на одній операційній обчислювальної платформі. Зазвичай такі пакети включають в себе редактори, електронні таблиці, системи управління базами, інші програмні засоби та комунікаційний модуль.

На сучасному етапі інтеграція володіє об'єктно-пов'язаним характером. Його особливість полягає в тому, що використовуватися загальні ресурси можуть відразу декількома утилітами. Серед найбільш популярних інтегрованих пакетів слід виділити Microsoft Office.

Складні системи

Case-технології - це прикладне ПЗ загального призначення, яке використовується під час формування складних систем інформаційного характеру. Для цього потрібно колективна реалізація проекту. Відповідно, в ньому можуть брати участь різні фахівці. Наприклад, системні аналітики, програмісти та проектувальники. Під час використання технологій даного типу кожен окремий фахівець повинен вирішити певні завдання свого рівня. Відволікатися на інші деталі вони не зобов'язані.

Системи для формування експертних рішень

Під експертними ситемами слід розуміти пакети, покликані обробляти інформацію з вузькоспеціалізованої області. За допомогою них користувачі можуть підготувати рішення, що відповідають рівню професійних експертів. Подібного роду системи застосовуються для прогнозування певних ситуацій. За допомогою них можна виконувати діагностику стану об'єкта. Вони дозволяють проводити цільове планування і управління процесом функціонування.

прикладне по загального призначення

Виникнення систем пов'язано з комп'ютеризацією процесів вирішення завдань, що характеризуються типом «Що, якщо ...». Подібне забезпечення засноване на логіці, а також на досвіді окремих фахівців. Які засоби входять в подібне прикладне ПЗ? Наприклад, програма Expert-Ease. Вона використовується в економіці.

Висновок

У даному огляді було розглянуто прикладне ПЗ: приклади його використання на сучасному етапі, яким воно може бути, що воно під собою має на увазі. Слід відразу зазначити, що програм загального призначення може бути дуже багато. І з кожним днем їх стає все більше. Необхідні вони для того, щоб спростити нашу діяльність. Без подібних програм вже не можна уявити своє життя. Кожен хоч раз, але використовував їх для вирішення повсякденних завдань.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Прикладне ПО загального призначення: приклади