Класифікація країн світу за рівнем економічного розвитку, по населенню, географічна класифікація країн

Кожна держава має низку особливостей, які дослідники змінюють за допомогою певних показників. Їх порівняння та аналіз дозволяють зробити висновки про розвиток і стан економіки, демографії, географії. Класифікація країн потрібна для визначення впливу кожної з них на весь світовий устрій. Обмін досвідом дозволить визначити сильні і слабкі сторони економіко-соціальної організації держав і поліпшити показники.

Країни і території

Економічне визначення країни відрізняється від правового або навіть звичайного розуміння людьми.

У класифікації країн можуть враховуватися як територіальні одиниці, визнані країнами, так і не є такими. Такі території можуть проводити самостійну економічну політику і облік свого розвитку. Тому вони беруться до уваги при складанні класифікації країн за економічним рівнем розвитку. Це відноситься до деяких острівним залежних територій Великобританії, Франції, Нідерландів. Класифікація країн розглядає такі області як окремі економічні одиниці.

Універсальні міжнародні організації збирають і аналізують інформацію про своїх країнах-учасниках. До їх складу входять майже всі світові держави.

Принцип класифікації

Так як класифікації країн світу виконують в основному міжнародні організації (ООН, МВФ, СБ і т. Д.), То найпоширеніші системи збору даних розраховані на інтереси цих комітетів. На карті нижче виділені кольором:Класифікація країн

- зеленим - розвинені економічно країни;

- жовтим - середньорозвинені держави;

- червоним - країни третього світу.

Так, Світовий банк збирає інформацію про рівень економіки країн. В цей же час ООН звертає увагу на їх демографічну та соціально-економічну ситуацію.

Вчені ж виділяють кілька основних типів збору і обробки даних, які включає класифікація країн світу.

За типом соціально-економічної системи існувала класифікація, що розділяє світ на капіталістичні, соціалістичні й розвиваються держави.

За рівнем розвитку країни класифікуються як розвинені.

Географічна класифікація країн враховує розміри і розташування країн на карті світу. Також береться в розрахунок їх чисельність і структура населення, природні ресурси.

Географічна класифікація

Визначення та оцінка положення країни на карті світу має досить велике значення. Від цього можна відштовхуватися для складання інших класифікацій. Розташування країни на карті світу також відносно. Адже границі певної територіальної одиниці можуть змінюватися. Але всі зміни і існуючі умови здатні впливати на висновки про стан справ певної країни або області.

Існують країни з дуже великою територією (Росія, США, Канада, Індія), а є мікродержави (Ватикан, Андорра, Ліхтенштейн, Монако). Географічно також поділяють їх на мають і не мають вихід до моря. Є континентальні і острівні країни.

Сукупність цих факторів часто визначає соціально-економічне становище, яке відображає класифікація країн світу.

Класифікація за населенню

Для побудови системи світового устрою важливо також враховувати класифікацію країн по населенню. Вона має на увазі кількісний і якісний аналіз демографічної ситуації.Класифікація країн за рівнем економічного розвитку

Відповідно до цієї точки зору, всі держави поділяють на країни з великої, середньої і малої чисельністю населення. Причому для того, щоб зробити адекватні висновки про цей показник, розраховують кількість людей на територіальну одиницю. Це дозволяє оцінити щільність населення.

Кількість населення розглядають з погляду його приросту. Порівнюють народжуваність і смертність. Якщо приріст населення позитивний, це говорить про перевищення народжуваності над смертністю, і навпаки. Сьогодні приріст спостерігається в Індії, США, Великобританії та ряді африканських країн. Зменшення населення - в країнах Східної Європи, Росії, арабських державах.

Класифікація країн за населенням будується з урахуванням демографічної структури. Частка працездатного, освіченого населення, а також національна приналежність важлива для аналізу.

Класифікація з розвитку економіки

Найпоширеніша класифікація, яка застосовується багатьма організаціями та світовими дослідницькими інститутами, виробляється на основі економічного розвитку країн.

Розробка цієї типології вироблялася на основі багаторічних досліджень. Вона постійно удосконалюється і вдосконалюється.

Всі світові держави, відповідно до цього підходу, можна розділити на високо-, середньо- і малорозвинені економічно області. Це самий широко застосовуваний метод. Класифікація країн за рівнем розвитку не бере в облік постсоціалістичні і соціалістичні країни.

На основі представленої типології міжнародні організації роблять висновки про доцільність фінансової допомоги самим малорозвиненим країнам.

У кожній з цих груп можна виділити свої підтипи.

Економічно розвинуті країни

До групи розвинених країн відносяться США, Канада, Західна Європа, ПАР, Австралійський союз, Нова Зеландія. Класифікація країн світуЦі країни володіють високим економічним рівнем розвитку і істотним впливом на політичну ситуацію у світі. Їх роль у загальних торговельних відносинах має переважаючий характер.

Класифікація країн за рівнем економічного розвитку виділяє цю групу країн як володарів високого науково-технічного потенціалу.

Найбільший вплив на світову економіку мають висококапіталістіческіе країни, шість з яких є членами «великої сімки». Це Канада, США, Великобританія, ФРН, Японія, Франція, Італія. Більш вузьку спеціалізацію мають у світовому господарстві високорозвинені невеликі країни (Австрія, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія, Данія і т. Д.).

Соціально-економічна класифікація країн у розглянутій групі виділяє окремої підгрупою країни переселенського капіталізму. Це ПАР, Нова Зеландія, Ізраїль, Австралія. Всі вони були колись колоніями Великобританії. Вони мають аграрно-сировинну спеціалізацію у світовій торгівлі.

Середньорозвинені економічно країни

Класифікуючи країни з розвитку господарських відносин, виділяють групу історично і соціально-економічно відрізняється від попередньої типології.Класифікація країн за рівнем розвитку

Таких держав існує не так багато, але і їх можна розділити на певні види. До першої групи можна віднести країни, що розвиваються незалежно і досягли середнього рівня у сфері господарювання. Яскравим прикладом такої держави може вважатися Ірландія.

Класифікація країн за рівнем економічного розвитку виділяє наступній підгрупою держави, що втратили свій колишній вплив на світову економіку. Вони кілька відстали в своєму розвитку від висококапіталістіческіх держав. Згідно соціально-економічної класифікації, до цієї підгрупи відносяться такі країни, як Греція, Іспанія, Португалія.

Країни, що розвиваються

Ця група є найчисленнішою і різноманітною. У неї входять країни, що мають ряд труднощів у сфері економічних зв'язків, як внутрішніх, так і зовнішніх. Їм не вистачає вміння та кваліфікованих кадрів. Зовнішній борг таких країн дуже великий. Вони мають сильну економічну залежність.Класифікація країн з розвитку

Класифікація країн з розвитку до цієї категорії також відносить держави, на території яких ведуться війни або міжетнічні конфлікти. Вони переважно займають нижчі позиції у світовій торгівлі.

Країни, що розвиваються постачають іншим державам переважно сировину або сільськогосподарську продукцію. Спостерігається високий рівень безробіття і брак ресурсів.

До цієї групи належить близько 150 країн. Тому тут існують підтипи, які заслуговують окремого розгляду.

Види країн, що розвиваються

Класифікація країн за економічним розвитком в групі розвиваються виділяє кілька підгруп.Економічна класифікація країн

Першою з них є ключові країни (Бразилія, Індія, Мексика). Вони володіють найбільшим потенціалом серед подібних їм держав. Їх економіка дуже диверсифікована. Такі країни володіють значними трудовими, сировинними та економічними ресурсами.

Молоді звільнені держави включають в себе близько 60 країн. Серед них багато експортерів нафти. Їх економіка ще розвивається, і в майбутньому її стан буде залежати тільки від прийнятих владою соціально-економічних рішень. У число таких держав увійшли Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт, Лівія, Бруней, Катар.

Третьою підгрупою виступають країни щодо зрілого капіталізму. Це держави, де панування ринкової економіки утвердилося лише в останні кілька десятиліть.

Класифікація країн щодо зрілого капіталізму

У підгрупі країн щодо зрілого капіталізму виділяється ряд підвидів. До першого належать держави переселенського типу з раннім розвитком залежного капіталу (Аргентина, Уругвай). Їх населення має досить високий рівень життя, що стало можливим завдяки ряду нових реформ.

Класифікація країн у розглянутій підгрупі виділяє держави крупноанклавного розвитку капіталізму. Іноземні вливання в економіку масованими завдяки експорту сировини великих родовищ корисних копалин.

Наступний підвид характеризує країни внешнеоріентірованних приспособленческого розвитку капіталізму. Їх економіка спрямована на експорт і заміщення імпорту.

Розрізняють також країни концесійного розвитку і країни- "квартиросдатчики" курортного типу.

Рівень ВВП і ВНД

Існує поширена класифікація за рівнем ВВП на душу населення. Вона виділяє центральні і периферичні області. До центральних відносяться 24 держави, сумарний рівень ВВП у світовому виробництві яких становить 55% і 71% в загальному експорті.соціально-економічна класифікація країн

Група центральних держав має рівень ВВП на душу населення порядку 27500 $. Країни ближньої периферії мають аналогічний показник у розмірі 8600 $. Країни, що розвиваються віднесені до далекої периферії. Їх показник ВВП складає всього 3500 $, а часом навіть менше.

Економічна класифікація країн, яку застосовує Світовий банк, використовує показник ВНД на душу населення. Це дозволяє виділити в групу країн з розглянутим високим показником 56 країн. Причому держави «великої сімки» хоч і входять в неї, але не перебувають на перших місцях.

Середній рівень ВНД зафіксований у Росії, Білорусі, Китаю та ще в 102 країнах. Низький ВНД спостерігається в державах далекої периферії. Сюди увійшли 33 держави, у тому числі Киргизстан, Таджикистан.

Класифікація ООН

Організація Об'єднаних Націй виділила всього 60 розвинених країн, які мають високі показники у сфері ринкових відносин, науково-технічного прогресу, ефективності виробництва. Організація також враховує рівень прав і соціальних стандартів населення. ВВП в цих країнах на душу населення становить понад 25 000 $. Згідно цим показником, в число розвинених країн увійшла і Росія. Однак якісні показники економічних і соціальних процесів не дозволяють вважати РФ, на думку ООН, розвиненою країною.

Всі постсоціалістичні країни віднесені організацією до держав із перехідною економікою. Решта країн, що не увійшли в попередні дві групи, зараховані ООН до країнам, що мають в більшій чи меншій мірі проблеми в соціально-економічній сфері.

Перераховані фактори і характеристики дозволяють згрупувати держави в певні підвиди. Класифікація країн є дієвим інструментом порівняльного аналізу, на основі якого можна виконувати планування та удосконалення їх становища в майбутньому.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Класифікація країн світу за рівнем економічного розвитку, по населенню, географічна класифікація країн