Ст. 210 КК РФ з коментарями

У Кримінальному кодексі Росії зафіксована відповідальність за створення злочинних співтовариств (організацій) для вчинення незаконних діянь (одного або декількох) тяжкого або особливо тяжкого ступеня. Її регламентує ст. 210 КК РФ. Розглянемо цю норму докладніше.

ст 210 ук РФ

Загальний склад злочину

Крім зазначених вище діянь, ст. 210 ч. 1 КК РФ формулює покарання і за керівництво злочинними об'єднаннями або структурними підрозділами, що входять в них. Кваліфікується як незаконне діяння координація неправомірних дій, формування стійких зв'язків між різними самостійно функціонуючими організованими групами. У склад злочину за ст. 210 КК РФ входить створення умов і розробка планів для здійснення неправомірних діянь такими об'єднаннями. Відповідальність по розглянутій статті настає у разі поділу сфер впливу та незаконних доходів між групами, вчиненого суб'єктом за допомогою його впливу на учасників. До зазначених діянь законодавством приєднується також участь у зборах лідерів, організаторів та інших представників організованих об'єднань для проведення злочинної діяльності.

Вирок ст. 210 КК РФ

Зазначені вище незаконні дії караються тюремним ув'язненням на 12-20 років. При цьому додатково суд може поставити засудженому штраф. Його величина - до 1 млн руб. або дорівнює сумі зарплати / доходу винного за період до п'яти років. До основного покарання у частині першій ст. 210 КК РФ передбачено обмеження волі суб'єкта на 1-2 роки.

ст 210 ч 1 ук РФ

Кваліфікуючі ознаки

У ст. 210 ч. 2 КК РФ зафіксована відповідальність безпосередньо за участь у злочинній організації (співтоваристві). Винний покараний ув'язненням на 5-10 років. До цієї санкції додатково приєднується обмеження свободи особи до року. Суд також може поставити суб'єкту виплатити штраф до 500 тис. Руб. або в сумі доходу (з / п) за період до 3 років. Діяння, які передбачені в частині другій і першій ст. 210 КК РФ, вчинені винним при використанні його службового становища, караються позбавленням волі на 15-20 років з обмеженням його волі на 1-2 роки. Додатково суд може призначити виплату штрафу в 1 млн руб. або в розмірі з / п (доходу) за період до 5 років. Діяння, зазначені у частині першій при скоєнні їх особою, яка займає в злочинній ієрархії вище положення, караються ув'язненням на 15-20 років або довічним перебуванням у в'язниці.

Примітка

Суб'єкт може добровільно припинити свою участь у злочинному об'єднанні або в структурному підрозділі, що входить в таку організацію, зібранні його лідерів (керівників), організаторів або інших представників. При активному його сприяння розкриттю або припинення незаконних діянь, вчинених зазначеними групами, він звільняється від притягнення до відповідальності за КК. При цьому в його поведінці не повинно міститися іншого складу злочину.

вирок ст 210 ук РФ

Ст. 210 КК РФ з коментарями по об'єктивної частини

Ця сторона злочину виражена в:

  1. Створенні злочинного об'єднання (організації) для спільного вчинення членами одного або декількох незаконних діянь тяжкого і особливо тяжкого характеру.
  2. Управлінні таким об'єднанням або структурною одиницею, що входить до нього.
  3. Координації злочинної діяльності.
  4. Безпосередній участі в співтоваристві.
  5. Формуванні стійких зв'язків між різними, відокремлено функціонуючими організаціями, розподіл сфер впливу або доходу, отриманого неправомірними способами.
  6. Участю в зборах керівництва або організаторів, а також інших представників злочинних об'єднань.

ст 210 ч 2 ук РФ

Особливість складу

Специфіка даного злочину полягає в тому, що настання кримінальної відповідальності передбачається безпосередньо за сам факт утворення злочинної організації (спільноти, об'єднання) або участі в ній. При цьому не має значення, чи були здійснені будь-які незаконні діяння, чи ні. Поняття "злочинне співтовариство" роз'яснюється Пленумом НД у Постанові № 12. У цьому акті зазначаються його властивості та ознаки елементів складу.

Відмінні риси об'єднання

У злочинній організації такого типу передбачена більш складна внутрішня структура. Від інших організованих груп співтовариство відрізняється і наявністю мети вчинити незаконні діяння певного ступеня тяжкості для отримання згодом прямий або непрямої матеріальної, в тому числі й фінансової, вигоди. Крім цього, в якості одного з невід'ємних ознак зазначеного об'єднання виступає існування можливості об'єднати 2 і більше групи з аналогічними цілями.

Отримання вигоди

Як вище було сказано, вона може бути непрямою або прямою. В останньому випадку мається на увазі вчинення злочинів, при яких виробляється безпосереднє незаконне поводження грошей та іншого майна інших осіб на користь членів об'єднання. Непряме отримання матеріальної вигоди здійснюється діяннями, в ході яких відсутнє пряме посягання на предмети, що належать іншим суб'єктам. Але при цьому злочину обумовлюють подальше придбання фінансових коштів або речових прав, а також інших вигод не тільки самими членами організації, але й іншими громадянами.

ст 210 ук РФ з коментарями

Ознаки об'єднання

В якості першого виступає організованість спільноти. Вона передбачає досить чіткий розподіл між співучасниками відповідних функцій, ретельне планування діяльності, забезпечення безпеки організації, формування зв'язків з корумпованими представниками влади і так далі. Ще однією ознакою є структурованість. Вона характеризує внутрішній устрій, наявність керівного апарату, ієрархію груп і підрозділів, спеціалізацію на незаконні діяння, а також сформульовані правила поведінки та взаємовідносин учасників, їх дисципліни і так далі. Крім цього, злочинне співтовариство відрізняє існування спеціальної мети створення - вчинення діянь певної тяжкості для отримання вигод.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Ст. 210 КК РФ з коментарями