Соціальне призначення держави. Соціальне призначення сучасної держави

Держава - це особливий політичний інститут, форма соціальної організації людей, створена в процесі розвитку суспільства. Крім того, воно володіє суверенітетом, в його компетенції офіційна політична влада, тобто серед його можливостей і обов'язків примус і управління.

Поняття і соціальне призначення держави розкривають сутність даного політичного інституту, його цілі та функції. Свідчить про те, що це явище суспільне, породження соціуму.

соціальне призначення держави

Історичні передумови для виникнення держави

Як вже було згадано, держава сталося внаслідок розвитку соціуму, на певному етапі відбуваються в ньому.

Як передумови до його створення, так і соціальне призначення держави довгий час були предметом численних дискусій та обговорень. З цього приводу існує величезна різноманітність думок - ланцюжок, що тягнеться ще з часів Античності.

Теорії походження держави

Найбільш відомі теорії державотворення такі:

 • результат суспільного поділу праці (за Платоном);
 • наслідок природного розвитку інституту сім'ї (за Арістотелем);
 • божественна теорія державотворення (розвивалася теологами);
 • результат суспільного договору між людьми (представлена класичної політичної думкою, Локком, Гоббсом і так далі);
 • продукт акту насильства (з принципу "всяка влада є насильство над людьми", підтримувалася Гумплович і Дюрінгом);
 • теорія Маркса, де більша частина уваги приділено впливу приватної власності і взаємин класів, а точніше гноблення одного іншим.

сутність і соціальне призначення держави

Сутність і соціальне призначення держави

Що являє собою розглянутий політичний інститут? Яке його призначення? Ці питання безпосередньо виникають з питання, поставленого в попередньому пункті - походження даної організації.

Так, державі дають таку дефініцію: інструмент суспільних сил, який покликаний зберігати їх баланс в суспільстві.

З цього випливає, що в нинішній час саме воно відповідально за соціальне, економічний і духовний розвиток, а також інтеграцію різних груп і об'єднання їх навколо спільних загальнозначущих цілей і цінностей.

Що розуміють під словом "сутність"

Сутність визначає соціальне призначення та завдання держави, тобто є основним (головним, центральним) в ньому. Таким центром стає приналежність державної влади.

Сутність держави завжди двоїста: з одного боку, воно є організатор всіх спільних справ, з іншого - завжди виражає інтереси політичної еліти, чільної на певний період часу частини суспільства, соціальної групи.

Ця двоїстість висловлює два основні підходи до сутності держави: загальносоціальні і класовий, причому останній безпосередньо пов'язаний з ідеєю Маркса про виникнення цього інституту.соціальне призначення і функції держави

Держава як ефективний засіб організації життя суспільства

Соціальне призначення і функції держави взаємопов'язані, хоча не взаємозамінні поняття. Перше включає в себе широкий спектр термінів, таких як сутність, сенс і прагнення розглянутого політичного інституту, друге являє собою класифікацію обов'язків, покладених на цей інститут.

Отже, яка сутність і соціальне призначення держави?

 1. Держава зобов'язана підтримувати існуючий громадський порядок, воно керує спільними справами членів соціуму, організовує і контролює діяльність, необхідну для розвитку соціуму, будучи одночасно і силою, що стоїть над суспільством, і його слугою.
 2. Державу можна вважати соціальним суддею: воно дозволяє громадські суперечки, конфлікти, що виникають на національному, релігійному або класової грунті. На плечі політичної еліти лягає відповідальність у вигляді забезпечення соціального балансу, пошуку компромісів в ході не тільки внутрішніх, але і зовнішніх конфліктів.
 3. Держава має право застосовувати насильство в рамках, встановлених законом, що робить його легалізованим і легітимним. Сенс такого насильства - покарання (кримінальну), санкції і т.д. Тобто держава зобов'язана контролювати виконання прийнятого законодавства. Ось що значить легалізація насильства. Легітимність же - термін, що означає, що влада, що стоїть на чолі держави, визнана народом.

росія соціальна держава

Функції держави

Сутність і соціальне призначення держави визначають те, яку роль воно відіграє в житті суспільства. Як було розглянуто раніше, перш за все, воно керує ним. У функціях виражена діяльність держави, напрямки його дій.
Їм, крім усього іншого, притаманні такі риси, як:

 • різноспрямованість;
 • багатогранність і багатосторонність;
 • взаємопов'язаність функцій з призначенням політінстітута.

Класифікація функцій держави

Функції держави умовно поділяють на такі види:

 • виходячи з спрямованості (зовнішні і внутрішні);
 • за тривалістю (тимчасові і постійні);
 • за значимістю (основні і неосновні);
 • відповідні сферами суспільного життя.

Роль держави: як воно служить суспільству?

поняття і соціальне призначення держави

Залежно від чільної на даний момент політичної системи, змінюється роль, яку відіграє в ньому держава.

У процесі розвитку суспільне призначення і соціальна цінність держави все більше зростають. Історично це легко простежується.

Вельми змінилася роль держави за якихось двісті-триста років. Істотно вплинула на це, приміром, науково-технічна революція.

Економічні умови, міжнародні відносини, політичний режим і система - це фактори, що визначають сутність держави.

Якщо порівняти соціальне призначення сучасної держави і політичну організацію вікової давнини, можна буде знайти безліч відмінностей, навіть не докладаючи зусиль.

Сучасність

Отже, як змінилася роль держави за час його розвитку? Якщо розглядати сучасну державу, можна прийти до висновку, що воно прогресувало до того рівня, що здійснює різноманітну, широку діяльність. Вузькокласові завдання поступаються проблемам, що випливають з принципу безконфліктного існування суспільства.

Глобалізація диктує свої правила: так, міжнародні відносини стали означати більше, зовнішня політика проводиться активніше.соціальне призначення сучасної державиСильно впливають і соціальні процеси, що відбуваються в суспільстві: руху за національні та релігійні права, права сексуальних меншин. Гостро ставляться питання, про які мовчали століття тому. В обов'язках держави - правильно відповісти на них.

Соціальний арбітраж і соціальний захист

Призначення держави - здійснювати соціальну підтримку населення. Крім вже названого балансу в суспільстві і вирішення спільних справ, на його плечі лягає забезпечення прав і свобод людини. Це один з пунктів переліку завдань соціального захисту населення.

У нього також входить забезпечення:

 • безпеки екології;
 • розвитку науки і техніки;
 • здоров'я нації;
 • відсутності соціальних конфліктів;
 • належного рівня життя населення;
 • підтримки культури, освіти, тобто духовного рівня нації;
 • захисту материнства і дитинства.

Крім того, легалізоване насильство, описане вище, також допомагає забезпечити порядок в державі, відповідний нормам і законам, прийнятим в ньому.

Соціальна держава

Що є соціальна держава? Під таким розуміють не просто політичний інститут, здатний забезпечувати рівність, а організацію, готову надати допомогу населенню, захистити його і розподілити блага і тяготи між усіма.

Росія - соціальна держава? Це можна визначити, розглянувши, чи дотримуються в країні наступні критерії:

 1. Гідний прожитковий мінімум для кожного громадянина держави.
 2. Всі працездатні люди мають можливість заробляти достатньо, щоб забезпечити себе і свою сім'ю.
 3. Непрацездатна частина населення також має можливість бути забезпеченими за рахунок перерозподілу коштів державного бюджету.

Згідно з Конституцією Російської Федерації, Росія - соціальна держава. Проте в країні не виконуються деякі пункти, описані вище. призначення і соціальна цінність держави

Що заважає Росії стати соціальною державою?

Для того щоб стати державою соціальним, РФ перш за все слід стати державою правовим. А це означає, що кожен громадянин країни зобов'язаний виконувати її закони, закріплені в Конституції, включаючи і її владу, чиновників, депутатів, адміністративні органи. Соціальне призначення і функції держави повинні прагнути в одному напрямку.

На даний момент соціальність Росії відображена тільки в документальному порядку. Однак офіційне засвідетельственное прагнення до неї вже багато що говорить і дає надію.

Щоб стати соціальною державою, Російської Федерації необхідно на практиці реалізувати всі норми, задокументовані в її законодательстве- переглянути ставлення до невід'ємних прав громадян- визначити основні шляхи розвитку соціальної політики та втілити їх у життя.
Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Соціальне призначення держави. Соціальне призначення сучасної держави