Яку роль відіграє політика в житті суспільства? Приклади. Політика та політики

У новинних програмах і аналітичних матеріалах ми постійно чуємо про політику. Вона присутня скрізь. Навіть люди, абсолютно не цікавляться проблемами світу і держави, нікуди від неї не сховаються. А яку роль відіграє політика в житті суспільства? Чи можна без неї обійтися? Давайте розберемося.

яку роль відіграє політика в житті суспільства

Визначимося з поняттями

Розібратися, яку роль відіграє політика в житті суспільства, неможливо без трактування термінів. Часто люди плутаються саме тому, що їх поняття далекі від наукових. Слово «політика» має грецьке походження. Воно буквально означає «мистецтво керування державою». Виникло воно тоді, коли з'явилися багаті і бідні, виділився клас освічених і піднявся над іншою масою громадян. Тобто, політика є якоюсь надбудовою над суспільством. Складається вона в народженні, розвитку і реалізації ідей, які призводять до тих чи інших змін. Слід зауважити, що в даний час політику прийнято ділити на зовнішню і внутрішню. Остання впливає на положення в одній країні, підштовхує її розвиток. Зовнішня - спрямована на регулювання міждержавних відносин. Два цих напрямки так чи інакше впливають на життя звичайної людини. Місце політики в житті суспільства інший раз важко визначити неспеціалісту. Адже велика частина процесів проходить в державних органах. Громадяни стикаються з реальною політикою під час виборчих кампаній. Але це лише вершина айсберга. Насправді роль держави, а, отже, політики велика практично у всіх сферах життя. Будь-то будівництво підприємств, регулювання заробітної плати, робота житлово-комунальних служб або заходи культури - скрізь існує організаційно-управлінський елемент.

суспільство в політиці

Навіщо суспільству політика?

Будь-який інструмент настільки всеосяжний, як розглянутий, що має власні функції. Без їх виявлення неможливо зрозуміти, яку роль відіграє політика в житті суспільства. Адже ми не зможемо побачити глибинних основ функціонування держави. Функції політики різноманітні:

 • визначення основних цілей і напрямів розвитку;
 • організація роботи товариства з їх досягнення;
 • розподіл ресурсів (матеріальних, людських, духовних);
 • виявлення та узгодження інтересів суб'єктів процесу;
 • розробка норм поведінки та їх впровадження;
 • забезпечення безпеки (будь-якого роду);
 • прилучення людей до процесів управління;
 • контроль.

Даний перелік можна розширити за рахунок розшифровки кожного з пунктів. На практиці вони складні й багатопланові. За кожним стоїть робота відповідних служб, установ і організацій. Але вже з наведеного переліку зрозуміло, яку роль відіграє політика в житті суспільства. Можна відповісти коротко - найважливішу.

суспільство політика і влада

Політична система

Необхідно відзначити, що державні системи бувають різними. Від цього безпосередньо залежить, як взаємодіють суспільство, політика і влада. Приміром, соціалістичний лад серйозно відрізняється від рабовласницького або капіталістичного. Цілі ставляться несумірні по масштабами і значущістю для громадянина. Наука поділяє політичні системи на авторитарні, демократичні і тоталітарні. Кожна по-своєму організовує управління, реалізує функції держави, її взаємодія з населенням. Політична система поділяється на:

 • нормативну;
 • інституційну;
 • комунікативну;
 • культурно-ідеологічну.

Вони характеризують ступінь і характер відносин між владними структурами і суспільством. Підсистему включають в себе організації, державні служби та установи, а також громадян. Давайте їх розглянемо.

впливу політики на життя суспільства

Інституціональна підсистема

Напевно даний термін не всім зрозумілий. Відштовхнемося від слова «інститут». Воно позначає вищий навчальний заклад, але так само спеціальна установа, що займається науковими дослідженнями. Виходить у нас якась структура, що виконує ряд функцій, серед яких виділимо організаційну та ідееобразующую. Коли розглядається суспільство в політиці, то в першу чергу говорять про цю підсистемі. Вона включає в себе політичні партії, громадські рухи і держава. Їх загальна мета - здійснення владних повноважень, на законодавчо закріпленому рівні. Зрозуміло, що держава, як система, приймає політичні рішення та впроваджує їх у життя. Партії та рухи впливають на діяльність останнього, виходячи з поглядів своїх прихильників. Вони ж беруть активну участь у формуванні законотворчих структур. Існують структури, включені в інституційну підсистему, які беруть у політичного життя. Візьміть, наприклад, профспілки. Вони не претендують на владу, не борються за неї. Але певні завдання в суспільстві вирішують. Таких організацій безліч.

політика і сфери життя суспільства

Держава

Цей інститут має найширші повноваження. Адже він, як правило, концентрує і реалізує влада в суспільстві. Його функції досить різноманітні. Пов'язано це з тим, що держава спирається на велику частину народу, виражає його інтереси. Воно створює спеціальні інститути, апарат управління і примусу. Політика держави має бути узгоджена з сподіваннями і надіями народу, бути спрямована на створення умов для реалізації потенціалу суспільства. Інакше в країні може виникнути кризова ситуація. Іншими словами, інша політична сила зруйнує держава, щоб створити інше, більш відповідає вимогам населення. Щоб такого не сталося, необхідний консенсус між політичними силами. Його забезпечують основні партії, що мають прихильників серед більшої частини населення. Держава пише правила і принципи функціонування всієї політичної системи. Тобто, займається законотворчою діяльністю, регулює роботу громадських організацій аж до їх заборони. Критерій у подібних рішень один - безпеку населення в будь-якій сфері. Для реалізації власних завдань держава має величезними ресурсами. Крім того, воно повинно об'єднувати (інтегрувати) суспільство, об'єднувати навколо себе, як біля стрижня, все інші інститути.

місце політики в житті суспільства

Комунікативна підсистема

Не можна оцінити суть впливу політики на життя суспільства, якщо розглядати його однорідним. У будь-якій країні існують верстви і групи населення. У них різні інтереси, вони об'єднуються в організації або партії, які висувають власні вимоги. Сукупність взаємовідносин між подібними утвореннями називають комунікативної підсистемою. Воно спеціальними нормативними актами та прийнятими в суспільстві нормами регулює відносини суб'єктів, до яких відноситься і окрема особистість. Мета взаємодії громадських організацій, партій, громадян - вплив на владу для того, щоб остання враховувала їхні потреби у своїй діяльності. Тобто групи населення борються за власні інтереси. А держава покликана їх балансувати, враховуючи по можливості в прийнятті владних рішень.

Культурно-ідеологічна підсистема

На життя суспільства не тільки закони впливають. Є ще цілий пласт ідеологічних установок, на які люди звикли спиратися, виробляючи ставлення до влади. До них відносяться культурні цінності і етичні норми, настрою і забобони. Напевно ви й самі помічали, що якісь гасла, які обнародувано політичними силами, не знаходять у громадян співчуття, не викликають інтересу. Але тут виникне ідея і як пожежа поширюється всюди. Просто вона відповідає сподіванням народу, спирається на сукупність установок, прийнятих людьми як природні. Політична культура будь-якого суспільства спирається на вироблені поколіннями, укорінені образи, іменовані стереотипами. Вони займають особливу роль у політичній культурі, так як впроваджені дуже глибоко і погано піддаються змінам. Приміром, монархічні ідеї досі мають безліч прихильників в Росії, хоча з дня падіння царського режиму пройшло майже сто років.

політика держави

Нормативна підсистема

Це, мабуть, сама зрозуміла з усіх складових частин політики. Вона являє собою сукупність законів. Також до неї можна віднести установи та організації, які виконують контрольну функцію. Як правило, норми виробляє держава. Вони обов'язкові для виконання всім суспільством. Демократії частину прав з ініціювання законотворчості можуть передавати громадянам або їх об'єднанням.

Політика та сфери життя суспільства

Структура держави така, що будь-який її сегмент не може працювати і існувати окремо. Все взаємопов'язано. А інструментом, що дозволяє об'єктам реалізації влади знаходити консенсус, є політика. Можна сміливо зробити висновок, що без її впливу не обходиться жодна людина. І від бажання особистості цей факт не залежить. Як мовиться, жити в суспільстві і бути від нього вільним не виходить. Яку сферу не візьми, політика присутня скрізь. Чи ходите ви в магазин, на роботу або будинку сидите. Поруч невидимо присутній держава та інші учасники політичної системи.


Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Яку роль відіграє політика в житті суспільства? Приклади. Політика та політики